Heilage tre kongers lys

Eit trearma lys som signaliserer overgangar og gamle tradisjonar.

Alt lys var samlet på bordet, julens hellige lys.
Der stod de i rette rader i staker av sølv og messing og jern.
Midt på bordet stod helligtrekongerslyset, i stake av tungt sølv….

Fra: Og bakom synger skogene, av Trygve Guldbrandsen

I Noreg ble heilage tre kongar ofte omtalt som «den gamle juledagen», kor man åt julemat og hadde trearma lysestakar på bordet («heilagtrekongars lys»).
Frå Wikipedia

Når «jula skal takast ut» er heilage tre kongars -lyset fint å nytta som dekorasjon og for å markere overgangen frå jul til nyttår. Bring kosen frå jula vidare inn i vintermånadene med levande, hand-dyppa lys frå Litledalen lys.