Rette parlys

Alle gode ting er to, heiter det. Parlysa våre kjem nettopp to og to. Dei lengste er heile 70cm.

Rette, handstøypte lys. To og to lys heng saman. Lys av høg kvalitet og av umiskjenneleg karakter. Lysa brenn lenge og renner ikkje.

Høgde 13 – 70 cm
Diameter frå 13 mm til 40mm.